Rogóźno Zamek

Rogóźno Zamek

Na wzniesieniu, za lasami
mieszkał Fryderyk* z Krzyżakami...


Historia tej miejscowości zaczyna się dokładnie w drugiej połowie XIII wieku, kiedy to Krzyżacy stopniowo podbijali te ziemie.

Sam zamek był zbudowany prawdopodobnie w latach 1275 -1285 i był to zamek komturów (wyższych namiestników krzyżackich, którzy sprawowali władzę nad okolicznymi zamkami w latach 1285 -1333). W niedalekiej odległości od zamku przepływa rzeka Gardęga.

Założenia początkowe były takie, że miało tu powstać miasto o nazwie Roggenhausen.

Zamek po blisko 50 latach stracił status zamku komturskiego (ze względu na swoje położenie strategiczne) na rzecz zamku w Słupie. Do roku 1454 był siedzibą wójtowstwa podlegającego bezpośrednio władzy Wielkiego Mistrza.

Znaną postacią tego zamku był wójt Fryderyk von Wenden*, który był wójtem krzyżackim w latach 1407 - 1410. Dowodził on chorągwią wójtowską (widniały na niej trzy róże) w bitwie pod Grunwaldem. Zginął w tej bitwie, jak wielu dostojników krzyżackich. Jego ciało, jako jedne z nielicznych zostało rozpoznane przez jeńca pokojowego Stanisława z Bolemina. Król Jagiełło kazał owinąć ciało czerwoną płachtą i odwieźć do Malborka.

Sam zamek został zdobyty przez rycerstwo polskie w latach 1410 - 1414. Po wojnie trzynastoletniej z Zakonem oraz po postanowieniach drugiego pokoju toruńskiego zamek wrócił do Korony Polskiej.

Zamek do roku 1590 stanowił siedzibę starostwa rogózińskiego, następnie po tym okresie, do rozbiorów, był siedzibą zarządu ekonomii królewskiej.

Do poważniejszych zniszczeń zamku przyczyniły się wojny polsko-szwedzkie. W pierwszych latach zaborów władze Pruskie postanowiły, aby zamek rozebrać a cegłę, i zużyć ją do budowy twierdzy w Grudziądzu.

W roku 1911 podjęto prace zabezpieczające pozostałości dawnego zamku.

Po drugiej wojnie światowej, w latach 50-tych przeprowadzono renowację zamku, między innymi stropów, schodów, zabezpieczono dach wieży bramnej.

Do połowy lat 90-tych XX wieku ruiny zamku należały do Agencji Własności Rolnych.
W czasie obecnym zamek jest w rękach prywatnych.

Zobacz więcej zdjęć