Działdowo

Zamek w Działdowie

Budowa tego gotyckiego zamku rozpoczęła się w pierwszej połowie XIV wieku a ukończona została pod koniec wieku XIV. Trwała 47 lat, a więc bardzo długo jak na owe czasy.

Zamek w Działdowie był siedzibą prokuratorów krzyżackich, którzy zajmowali się sądownictwem i administracją wydzielonego okręgu (prokuratorii). Prokurator Krzyżacki był dowódcą wojsk, miał do dyspozycji rycerzy, braci zakonnych, oraz zwasalizowanych Prusów (podporządkowali się władzom Zakonu Krzyżackiego). Prokuratorzy krzyżaccy w większości przypadków podlegali komturom, którzy byli wyższymi zwierzchnikami zarządzającymi od jednego do kilku zamków, mieli również prawo w wyborze (konklawe) nowego Mistrza.

Zamek był otoczony wysokim murem i fosą. Z trzech stron zamek otaczały liczne bagna, natomiast z czwartej strony broniła rzeka Działdówka.
Od strony podjazdu stały dwie wieże: smukła, okrągła na ośmiobocznej podstawie i masywna, czworoboczna obok bramy.

Do dnia dzisiejszego zachowało się południowo-zachodnie skrzydło z pierwszej połowy XIV wieku tak zwany duży Dom, z gotyckimi sklepieniami w piwnicach.

Zamek w Działdowie posiadał własne zaplecze gospodarcze: młyn, browar, folusz (warsztat przemysłowy zajmujący się obróbką drewna). Zamek był wyodrębnioną częścią z obszaru miejskiego.
Zamek w Działdowie był przedmiotem walk Zakonu Krzyżackiego z wojskami polskimi, litewskimi, pruskimi. Zamek w swej historii był wielokrotnie przebudowywany. Swego czasu był też częściowo rozbierany. Pod koniec XIX wieku zamek został odnowiony.

W czasie drugiej wojny światowej zamek został częściowo uszkodzony. W ostatnich latach zostało odbudowane zachodnie skrzydło wraz z dziedzińcem zamkowym.

Badania archeologiczne wykazały bardzo bogatą przeszłość. W wyniku przeprowadzonych prac ziemnych wydobyto około 300 000 sztuk znalezisk ruchomych głównie z okresu starożytnego.

W części zamkowej znajduje się muzeum oraz siedziba urzędu władz miejskich miasta Działdowa.