Łasin

Łasin

Historia tego małego urokliwego miasteczka sięga czasów wczesnego Średniowiecza. Za czasów panowania pierwszego króla Polski Bolesława Chrobrego Łasin był osadą. Jednak cały impet i szybki rozwój miasta miał miejsce za panowania Zakonu Krzyżackiego. Już pod koniec XIII wieku, a dokładnie w roku 1298 Łasin otrzymał prawa miejskie, a samo miasto nosiło nazwę niemiecką Lessen. Sam herb jest nawiązaniem do chrystianizacji tych ziem przez krzyżaków. Miasto Łasin zostało założone na prawie magdeburskim. Krzyżacy postanowili otoczyć miasto murami obronnymi, wałami i fosami, zaś przylegające do miasta jeziora i trzęsawiska naturalnie wzmacniały obronność. Pomimo licznych wojen polsko-krzyżackich miasto nigdy nie zostało zdobyte przez rycerstwo polskie, nawet król Władysław Jagiełło wracający z wiktorii grunwaldzkiej nie był w stanie zdobyć miasta.
Miasto Łasin należało do komturstwa Rogozińskiego. Jednak po drugim pokoju toruńskim wraz z jego postanowieniami miasto Łasin zostało wcielone do państwa Polskiego na ponad 300 lat, aż do pierwszego rozbioru Polski, kiedy to miasto zostało wcielone do zaboru pruskiego.

Dla ciekawości dodam, że w czasie zaboru pruskiego na terenie miasta istniał niewielki kirkut czyli cmentarz żydowski, który niestety do dzisiejszych czasów nie przetrwał. Miasto Łasin w wieloletniej historii zmagało się z licznymi problemami - a to sytuacja gospodarcza, a to epidemie i pożary spowodowały, że w latach 30 - stych XIX wieku Łasin na kilka lat utracił prawa miejskie, które z czasem ponownie odzyskał w drugiej połowie XIX wieku. Bardzo ważnym wydarzeniem, które ułatwiło życie mieszkańcom było wybudowanie linii kolejowej łączącej Łasin z Gardeją, która przetrwała do lat 70 - tych XX wieku, po czym została rozebrana w czasach Prl-u. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, oraz na mocy postanowień traktatu wersalskiego Łasin powrócił do macierzy na blisko 20 lat. W czasie II wojny miasto znajdowało się pod okupacją niemiecką do 26 stycznia 1945 roku, kiedy miasto Łasin zostało zdobyte przez Armię Czerwoną, która przekazała miasto władzom Polskim.
W miasteczku znajduje się kilka ciekawych zabytków, które przetrwały nawet największą zawieruchę wojenną, a które warto zobaczyć i zwiedzić, np. średniowieczny Kościół św. Katarzyny, Ratusz Miejski.

Obecnie Łasin liczy blisko 3500 tysiąca mieszkańców.

Zobacz więcej zdjęć